LED灯
Panasonic 松下 HHJG1502 LED橱柜红外感应灯 7W

Panasonic 松下 HHJG1502 LED橱柜红外感应灯 7W99元包邮

一扫即亮,手指停留,红外感应,连续调色。多功能手挥感应灯,一扫即亮,红外感应,灯内设置远红外感应装置,将手瞬间挥过,感应人体自动开关,使用便捷,手指停留连续调色...